Overzicht

Revitalisatie

Revitalisatie

Revitalisatie, het opnieuw tot
leven wekken van een gebouw

Een bestaand, veelal monumentaal gebouw behouden en een nieuwe functie en gebruiksmogelijkheden geven. Wat kan wel, maar, meer bepalend, wat kan niet? Hoge ruimten, lange gangen, een hokkerige indeling of meerdere algemene ruimten zijn enkele veel voorkomende kenmerken van dit type bouwwerk.

Hoe realiseren we hierin gebruiksruimten die voldoen aan de hedendaagse wensen, modern comfort en geldende normen? En hoe verhoudt het kostenplaatje van zo’n verbouwing zich tot het budget? 

Revitalisatie vergt, buiten kennis en ervaring, vooral creativiteit, gevoel en respect voor bestaande gebouwen. Het doel is hier niet maximale integratie van oud en nieuw, maar optimale realisatie van dat wat nodig is om prettig en comfortabel te kunnen werken, wonen en functioneren in een oud, monumentaal pand.

Graaff Bouwgroep heeft de creativiteit en het gevoel om samen met de opdrachtgever een gebouw te revitaliseren.

Ons erfgoed willen we graag behouden, dus zal het van tijd tot tijd gerevitaliseerd moeten worden.